Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookie,
ať vímě, jak to na našem webu žije?

Ochranné kryty strojů a dopravníků

Ochrana před úrazy

Potřebujete spolehlivě ochránit rotační a pohyblivé strojní zařízení před vstupem obsluhy do běžícího stroje? Naše kryty umožní přístup jen pro zaškolenou obsluhu, údržbu či vstup pro čištění strojů.

Krytování strojů a dopravníků je moderním způsobem, jak lze dosáhnout vyšší kvality pracovního prostředí.

Při návrhu a výrobě je nezbytné přihlédnout ke všem předpokládaným aspektům prostředí a provozu po celou předpokládanou životnost stroje.

Zadejte text