Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookie,
ať vímě, jak to na našem webu žije?

  1. Úvodní stránka
  2. Zpracování osobních údajů

Prohlášení 

Používáním těchto webových stránek společnosti FEMONT a.s. souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli poskytnete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním a používáním příslušných informací v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Aktivní poskytnutí informací

Některé oblasti tohoto webu od vás mohou vyžadovat informace, aby vás FEMONT a.s. mohla zpětně kontaktovat (e-mailová adresa, jméno, případně i název společnosti). V dané oblasti naleznete informaci o tom, které informace jsou vyžadovány a které jsou nepovinné.

Pasivní poskytnutí informací

Při procházení těchto webových stránek mohou být určité informace shromažďovány pasivně (tj. získávány, aniž byste je poskytli aktivně) pomocí různých technologií (např. Cookies, prostředků JavaScript, zejména Google Analytics a standardního logování požadavků HTTP protokolu).

Váš internetový prohlížeč automaticky předává tomuto webu některé z následujících anonymních informací, např. adresu URL webového portálu nebo vyhledávače, který jste právě opustili (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi prohlížeče a operačního systému, výchozí nastavení jazyka a kde je to nutné, i informace o doplňcích nainstalovaných ve vašem prohlížeči. Tyto stránky vyžadují, aby v nastavení prohlížeče byly povoleny soubory Cookies. V prohlížeči si můžete nastavit upozornění v okamžiku, kdy jsou soubory Cookies odesílány, nebo můžete odesílání zcela zablokovat, ale některé části těchto stránek pak nemusí správně fungovat.